• Manager Projecten

    HSFacilitair levert voor 4 maanden een Manager Projecten aan de nationale Politie voor de eenheid Zeeland West Brabant

    Read more

UVIT (Univé, VGZ, IZA en TRIAS)

Als lid van het managementteam van het facilitair bedrijf Arnhem mede zorg dragen voor de verhuizing van 1350 medewerkers van 4 verschillende locaties naar één nieuwe hoofdkantoor. Centraal hierin staat "Het Nieuwe Werken" wat gelijktijdig wordt ingevoerd met de verhuizing.

Mijn aandachtsgebied is ‘services’, wat onderdeel is van het facilitair bedrijf. Binnen services vallen de diensten catering, huisvesting, gastvrouwen en schoonmaak.
Binnen al deze diensten ben ik verantwoordelijk voor het verder doorvoeren en implementeren van “Het Nieuwe Werken” en de beschreven serviceconcepten.

Voor de schoonmaak is dit weer een andere dimensie aangezien deze dienst is uitbesteed. Bij de gastvrouwen is mijn aanvullende opdracht om als verandermanager deze dienst te professionaliseren.

Share This